Μια διαμαρτυρία την ημέρα την καφρίλα κάνει πέρα

Ο Evris έχει επιστρέψει… http://evris.vrypan.net/

Είχα καιρό να διαβάσω άρθρα όπως το Μια διαμαρτυρία την ημέρα την καφρίλα κάνει πέρα!

Comments are closed.