Σημειώσεις-061216

* Podcasting
Dave’s Imaginary Sound Space: Podsafe Music Resources

* Generation YouTube
Η γενιά των YouTubers

* OSX software
PulpMotion: moving Slideshow Application for Mac OSX
PulpMotion provides a simple menu that allows you to share your genius quickly and easily:
• Send video postcards or screensavers by email
• Podcast your video animation using Garageband
• Put your animation onto an iPod
•Publish your animation to a webpage using iWeb
Δείχνει ενδιαφέρον, κοστίζει $25.

* Gizmo
Gizmo – A free phone for your computer
Gismo Call In. Καλό, αλλά… Ελλάδα γιόκ… Έχει όμως πολλές άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Comments are closed.