Η Ε.Ε. “βάζει πλάτη” για τους χρήστες p2p δικτύων!

Η Ε.Ε. “βάζει πλάτη” για τους χρήστες p2p δικτύων! Σημαντική εξέλιξη από την Ισπανία.

4 Responses to Η Ε.Ε. “βάζει πλάτη” για τους χρήστες p2p δικτύων!

 1. apostolis says:

  Ίσως θα έπρεπε να μας το εξηγήσει καλύτερα ένας νομικός, πάντως σε πρώτη ανάγνωση νομίζω ότι η απόφαση αυτή έχει άλλο νόημα. Το κύριο σημείο της απόφασης είναι το ακόλουθο:

  … It does not therefore preclude the possibility for the Member States of laying down an obligation to disclose personal data in the context of civil proceedings. However, it does not compel the Member States to lay down such an obligation. …

  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να επιτρέψουν την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομέων σε περιπτώσεις αγωγών σε πολιτικά δικαστήρια από τα θιγόμενα μέρη.

  Επιπλέον όμως διευκρινίζει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του κράτους-μέλους να το πράξει (δηλαδή να θέσει μία τέτοια υποχρέωση στους ISP’s).

  Αυτό κατά τη γνώμη μου σε καμμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με “δεδικασμένο στην Ε.Ε. για την προστασία των στοιχείων των χρηστών“.

  Επαναλαμβάνω, ότι το νόημα της απόφασης είναι πως απλά δεν απαγορεύει στα κράτη-μέλη να θεσπίσουν μία τέτοια υποχρέωση προς τους ISP’s.