Φορητός Μαθητικός Υπολογιστής

Φορητός Μαθητικός Υπολογιστής: Δημόσιος σχολιασμός της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας.

Comments are closed.