περιστροφή video με το QuickTime Pro

Rotate Movie Clips with QuickTime Pro. Πολύ χρήσιμο tip.

Comments are closed.