ο μύθος των συχνοτήτων ως “σπάνιο αγαθό”.

Μία ομιλία που αξίζει να ακούσουν όσοι ενδιαφέρονται για την καλύτερη αξιοποίηση του φάσματος συχνοτήτων.

The Myth of Spectrum Scarcity: Opportunistic Access to the Airwaves.
Michael Calabrese argues that the FCC’s depicted apportioning of the airwave spectrum gives a false impression of scarcity, especially as it fails to consider the real use of each frequency assignment and the full capabilities of digital transmitters and receivers today. The government can do more to assure the wireless future offers pervasive, ubiquitous, and affordable connectivity.

Comments are closed.