πώς κάνω backup τα video από το iPhoto

Τα video από την flip mino HD τα κάνω import στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το iPhoto και όχι το software της flip, διότι το πρώτο δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες οργάνωσης και επεξεργασίας. Επίσης, φροντίζω τακτικά να κάνω export όλες τις φωτογραφίες και τα video από το iPhoto σε ένα folder στο dropbox (έχω αγοράσει Pro account για να έχω περισσότερο χώρο) ώστε να έχω backup.

Για να κάνω export προτιμώ την εξής διαδικασία
iPhoto > File > Export > File Export > Kind:Original, FileName:Title.

Το θέμα είναι ότι σε αν και στις φωτογραφίες που γίνονται export, υπάρχουν τα EXIF metadata που περιέχουν βασικές πληροφορίες, όπως την ημερομηνία που τραβήχτηκε η φωτογραφία, στα video, τουλάχιστον ούτε το iPhoto, ούτε η flip δεν προσθέτει metadata (τουλάχιστον από όσο γνωρίζω). Οπότε, καταλήγω με ένα folder γεμάτο αρχεία MP4 που δεν ξέρω ούτε καν πότε τραβήχτηκαν.

Την λύση την βρήκα εδώ. Το συγκεκριμένο AppleScript θέτει σαν τίτλο της φωτογραφίας ή του video την ημερομηνία με μορφή YYYY-MM-DD-HH.mm.ss. Δεν είναι το πιο εύχρηστο πράγμα, αλλά δουλεύει. Και το export μου πλέον αποτελείται από αρχεία video που ξέρω τουλάχιστον πότε τα τράβηξα. Και το filename επιτρέπει να κάνω sort τα αρχεία με ημερομηνία και αν χρειαστώ να τα αξιοποιήσω κάπως αλλιώς, δεν θα δυσκολευτώ να φτιάξω ένα script που να κάνει parse το filename για να προσδιορίσει την ημερομηνία -ακόμη και πολύ απλά πράγματα, όπως να τις χωρίσω σε folders ανάλογα με το έτος και τον μήνα.

Comments are closed.