Σημειώσεις-061130

* ελληνικά podcasts
Podcasts: Νέα ελληνική τεχνολογική πραγματικότητα(;)
Μια συζήτηση για την πολιτική και το blogging: τάσεις παραδείγματα

* BitTorrent.com
GigaOM » New Deals, Big Money for BitTorrent?

* Task Management
Remember The Milk (via Σπιτάκι)
SlimTimer – Time Tracking without the Timesheet

* Yahoo! Group text messageing
Yahoo! Launches Group Texting Site

* Jason Calacanis
We’re not creating a better iPod–we’re just *talking* about making a better iPod
1. Open source software.
2. Wifi
3. No DRM
4. Removeable media (i.e. Compact Flash)
5. Preloaded with three shows from the top 200 podcasts
Πολύ ενδιαφέρον!

* Yahoo! vs Google (Answers)
Techcrunch » Blog Archive » Yahoo’s Big Win

3 Responses to Σημειώσεις-061130

  1. Pingback: vrypan|net|weblog » Blog Archive » Journler