Αρχαιολογικές ανασκαφές: δημόσιο και ιδιώτες

Μία απίστευτα ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα που αγνοούσα παντελώς γίνεται εδώ και εδώ: θα μπορούσαν ιδιώτες να συμμετέχουν στις αρχαιολογικές ανασκαφές;

2 Responses to Αρχαιολογικές ανασκαφές: δημόσιο και ιδιώτες

  1. Η απάντηση είναι ένα όνομα: Ερρίκος Σλήμαν.