“το ελεύθερο δεν είναι τόσο απλό”

Scott Adams μέσω Tim O’Reilly: Free is more complex than you think -μερικές ενδιαφέρουσες σκέψεις.

Comments are closed.