ο Barack Obama κέρδισε

Αντιδράσεις όπως αυτή, μου δίνουν ελπίδα.

Comments are closed.