2 πραγματάκια που θα παρακολουθώ με ενδιαφέρον

Twitter Annotations: με απλά λόγια, επιπλέον data/metadata που θα μπορούν να συνοδεύουν ένα twitt. Καλό άρθρο για το θέμα στο gigaom.com

html5 video: όταν καταλήξουμε στο video codec κ.λ., θα αλλάξει τα πάντα στο on-line video. Αλλά ίσως να προκαλέσει εξελίξεις και σε άλλους τομείς όπως τα content delivery networks, το hosting κ.α. Σχετικό link: html5video.org.

Comments are closed.