λόγοι αισιοδοξίας

Ζούμε την χειρότερη κρίση (οικονομική, θεσμική, κοινωνική) που έχει περάσει η χώρα μας εδώ και 10ετίες. Και όμως, σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον, βλέπω γύρω μου πράγματα που δεν έβλεπα πριν. Όπως το TEDxAcademy, τις δράσεις των atenistas ή την έναρξη λειτουργίας του Δι@ύγεια -διαφορετικοί χώροι, άνθρωποι, αντικείμενα, που όμως δίνουν θετικά σημάδια, λόγους αισιοδοξίας.

Comments are closed.