το “αλφαβητάριο” για iPhone, iPod touch, iPad

οι εκδόσεις Καστανιώτη διαθέτουν ως (free) iPhone app το “αλφαβητάριο” (iTunes link)
(από τον Ηλεκτρονικό Αναγνώστη)

Comments are closed.