σταθερή χρέωση για όση μουσική θέλεις;

Music industry association recommends flat-rate file sharing. Ένα τέτοιο μοντέλο που οι ISPs χρεώνουν ένα μικρό ποσό το οποίο διανέμεται στις δισκογραφικές, έχει βέβαια πολλά τρωτά σημεία (με κυριότερο ότι χρεώνεις όλους τους καταναλωτές το ίδιο, ανεξάρτητα με το τί και πόσο καταναλώνουν και ουσιαστικά φτιάχνεις ένα έμμεσο φόρο), αλλά στην φάση που βρισκόμαστε ίσως απενοχοποιήσει το P2P και file sharing και γλυτώσουμε από τα συμπλέγματα της μουσικής βιομηχανίας περί “πειρατείας” κ.λ.

Ενδιαφέρον, αλλά για εμένα το πιο σημαντικό είναι να απελευθερώσουν τα “παράγωγα έργα” (derivative works).

Τέλος πάντων… Σκέψεις σε κάτι που ίσως να είναι μόνο μία φήμη.

Comments are closed.